Η εταιρεία Givelife διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την υψηλή κατάρτιση, για να αντιμετωπίσει προ νοσοκομειακά οποιοδήποτε επείγον περιστατικό,μέχρι στον τόπο του συμβάντος να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  Μπορεί να καλύψει υγειονομικά εκδηλώσεις:


  • Αθλητικές,
  • Μουσικές, 
  • Εκθεσιακές κ.α.  

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.