Συστάσεις

Η Ειρήνη Νικάκη, στην πολυετή πορεία της, έχει κερδίσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη, ιδιωτών αλλά και δημόσιων φορέων.
Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα: