Προγράμματα πρώτων βοηθειών, στον χώρο όλων των φορέων 

Επιμόρφωση
Εκπαίδευση

Όλα τα προγράμματα ακολουθούν τα επίσημα πρωτόκολλα της ERC, για τα παθολογικά περιστατικά και του PHTLS για το τραύμα. Η Givelife, ακολουθεί αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για τον COVID-19.

 

Οι Επιμορφώσεις


Οι επιμορφώσεις των πρώτων βοηθειών, υλοποιούνται σε δύο κύκλους ή μεμονωμένα, στον χώρο οποιουδήποτε φορέα εκδηλώσει ενδιαφέρον. Έχουν διάρκεια τρεις ώρες και πραγματοποιούνται με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Οι διαλέξεις και οι εκπαιδεύσεις της εταιρείας Givelife, παρουσιάζουν πολυετή τεράστια και σίγουρη επιτυχία, με την εκπαιδεύτρια να ακολουθεί: 

 • Μοναδική καθοδηγητική μέθοδο, ανάλυσης των περιστατικών.  
 • Απόλυτη αμεσότητα με τους συμμετέχοντες.
 • Συνεχής επανάληψη των λέξεων κλειδιά, για την πλήρη κατανόηση των χειρισμών.
 • Αναλύει τον διασωστικό αλγόριθμο ABCDE. 

   Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων στον αύξοντα αριθμό, καθώς η επιμόρφωση υλοποιείται σε μορφή διάλεξης. 

Επιμορφωτική διάλεξη BLS  Επιμόρφωση τρίωρης διάρκειας σε όλα τα παθολογικά περιστατικά για ενήλικους, παιδιά και βρέφη.Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλους τους φορείς,με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε οικονομική  τιμή.

Η διάλεξη περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση επαγγελματικού επιπέδου, με προβολικό μηχάνημα και προηγμένο οπτικοακουστικό υλικό.
 • Τρία προπλάσματα για την διενέργεια ΚΑΡΠΑ (ενήλικα, παιδί, βρέφος), για την πραγματοποίηση θωρακικών συμπιέσεων.
 • Επαγγελματικός εκπαιδευτικός απινιδωτής.
 • Πλήρως, εξοπλισμένο φαρμακείο και γνωστοποίηση των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
 • Επαγγελματική μεταφερόμενη μικροφωνική εγκατάσταση.
 • Ονομαστική βεβαίωση συμμετοχής.
Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες και την θεματολογία του προγράμματος.

    Επιμορφωτική διάλεξη στο Τραύμα 

   Επιμόρφωση τρίωρης διάρκειας σε όλα τα τραυματικά περιστατικά για ενήλικους, παιδιά και βρέφη. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλους τους φορείς, με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε  οικονομική τιμή.

Η διάλεξη περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση επαγγελματικού επιπέδου, με προβολικό μηχάνημα και προηγμένο οπτικοακουστικό υλικό.
 • Πρόπλασμα, για την διαχείριση θανατηφόρας αιμορραγίας
 • Πλήρως, εξοπλισμένο φαρμακείο και γνωστοποίηση των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
 • Διάφορα υλικά για την εκπαίδευση των πολιτών (γάζες, επιδέσμους, κολάρα, νάρθηκες κ.τ.λ).

 • Επαγγελματική μεταφερόμενη μικροφωνική εγκατάσταση.
 • Ονομαστική βεβαίωση συμμετοχής.
Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες και την θεματολογία του 
προγράμματος.

Οι εκπαιδεύσεις 

   Η εταιρεία εκπαιδεύει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πολίτες, σώματα ασφαλείας και εκπαιδευτικούς, σε οικονομικές τιμές με γνώμονα πάντα την ουσιαστική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.  Η εκπαιδεύτρια έχει επιστρατεύσει την πολύπλευρη μορφή μετάδοσης γνώσεων, με:

 • Βίντεο, 
 • Φωτογραφίες, 
 • 3D animation  
 • Πρακτική εξάσκηση κ.α.

   Αποφεύγοντας την τυποποιημένη μορφή προγραμμάτων, η εταιρεία εστιάζει εκτός από την τεχνική (με κάθε λεπτομέρεια) διασωστικών χειρισμών και στην λειτουργία τους, αλλά και στην πραγματική κατανόηση όλων των παθολογικών ή τραυματικών περιστατικών.

Εφτάωρη εκπαίδευση BLS


   Εφτάωρη εκπαίδευση, μέσω πρακτικών δεξιοτήτων σε όλα τα παθολογικά περιστατικά σε ενηλίκους, παιδιά και βρέφη, με τον διασωστικό αλγόριθμο ABCDE

    Το πρόγραμμα είναι υπέρ ενισχυμένο και εκτός από την  Θέση ανάνηψης, την Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την Πνιγμονή, αναλύει όλα τα παθολογικά περιστατικά με 3D βίντεο και σε ειδικές διαφάνειες. Ακολουθεί τα επίσημα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ERC), καταδεικνύοντας  το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά και κατανοητά στο είδος του, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του εκπαιδευομένου.  

   Τα προγράμματα είναι αυστηρά ολιγομελή για τον κάθε φορέα, καθώς η εταιρεία δίνει τεράστια έμφαση στην ουσιαστική και ποιοτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση επαγγελματικού επιπέδου, με προβολικό μηχάνημα και προηγμένο οπτικοακουστικό υλικό.
 • Προπλάσματα για την διενέργεια ΚΑΡΠΑ (ενήλικα, παιδί, βρέφος), για την πραγματοποίηση θωρακικών συμπιέσεων.
 • Επαγγελματικός εκπαιδευτικός απινιδωτής.
 • Πλήρως, εξοπλισμένο φαρμακείο και γνωστοποίηση των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
 • Επαγγελματική μεταφερόμενη μικροφωνική εγκατάσταση.
 • Καινοτόμο Dvd πρώτων βοηθειών για τον κάθε συμμετέχοντα. Είναι η μοναδική παραγωγή πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα,όπου με βίντεο και φωτογραφίες αναλύονται όλα τα παθολογικά και τραυματικά περιστατικά
 • Ονομαστική βεβαίωση συμμετοχής.
Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες και την θεματολογία του προγράμματος.

Εξάωρη εκπαίδευση στο Τραύμα


   Εξάωρη εκπαίδευση, μέσω πρακτικών δεξιοτήτων σε όλα τα τραυματικά περιστατικά στα οποία μπορούν να επέμβουν οι παρευρισκόμενοι πολίτες, υγειονομικοί κ.α.  μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι επαγγελματίες διασώστες. Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται διεξοδικά όλοι οι χειρισμοί μέσω του διασωστικού αλγόριθμου ABCDE, για τον τραυματικό ασθενή

   Το πρόγραμμα βοηθά τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει την φυσιολογία της Ζωής και του Θανάτου (σοκ) , την μέγιστη σημασία της ακινητοποίησης της αυχενικής μοίρας, το άνοιγμα αεραγωγών σε τραυματικό ασθενή, την αξιολόγηση της αναπνοής ενός θύματος, την σωτήρια για τον τραυματία, διαχείριση της θανατηφόρας αιμορραγίας κ.α. Ακολουθεί τα επίσημα πρωτόκολλα για το τραύμα (PHTLS).

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση επαγγελματικού επιπέδου, με προβολικό μηχάνημα και προηγμένο οπτικοακουστικό υλικό.
 • Πρόπλασμα, για την διαχείριση θανατηφόρας αιμορραγίας.
 • Πλήρως, εξοπλισμένο φαρμακείο και γνωστοποίηση των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
 • Διάφορα υλικά για την εκπαίδευση των πολιτών (γάζες, επιδέσμους, κολάρα, νάρθηκες κ.τ.λ).

 • Επαγγελματική μεταφερόμενη μικροφωνική εγκατάσταση.
 • Καινοτόμο Dvd πρώτων βοηθειών για τον κάθε συμμετέχοντα. Είναι η μοναδική παραγωγή πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα, όπου με βίντεο και φωτογραφίες αναλύονται όλα τα παθολογικά και τραυματικά περιστατικά   
 • Ονομαστική βεβαίωση συμμετοχής.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες και την θεματολογία του προγράμματος. 

H Εταιρεία Givelife διενεργεί πιστοποιημένα προγράμματα πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα, από την διεθνώς αναγνωρισμένη οργάνωση Emergency First Response (EFR) σε οικονομικές τιμές,  καλύπτοντας την ανάγκη όλων των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και φορέων. Τα προγράμματα είναι: 

 • Βασική Υποστήριξη της
  Ζωής (CPR & AED)
 • Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
 • Παιδιατρικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών
 • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Η EFR διαθέτει περισσότερους από 31.000 εκπαιδευτές παγκοσμίως, και πάνω από σαράντα χρόνια εμπειρίας στην παράδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ακολουθεί τα επίσημα διεθνή πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC),της Διεθνής Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR) κ.α. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν και εξασκούν σωτήριες δεξιότητες, μέχρι να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος οι επαγγελματίες διασώστες.

  

Επικοινωνήστε για 

περισσότερες πληροφορίες 

— Επικοινωνήστε μαζί μας —


Givelife, Αθήνα

6987384774

info@givelife.gr